Serwis

Serwis urządzeń grzewczych:

W ramach szerokiego zakresu usług naprawczych, wykonujemy:

    Serwis kotłów olejowych Brötje
    Serwis kotłów gazowych Brötje
    Serwis pomp ciepła Brötje, Panasonic, York

Jak podnieść wydajność Twojego systemu grzewczego?

Właściwa obsługa ma wielkie znaczenie na koszty rachunków i awaryjność urządzeń w systemie i powinna być przeprowadzana regularnie na podstawie wytycznych producenta, dlatego też;

    Utrzymuj w czystości wszystkie filtry - powinny zostać wyczyszczone z pozostałości po osadach.
    Utrzymuj w czystości wszystkie części grzejników i pozostałych elementów grzejnych. Olejowe i gazowe urządzenia grzewcze powinny być czyszczone każdego roku a pompy ciepła w/g zaleceń producenta.  Regularne czyszczenie nie tylko zredukuje koszty ogrzewania, ale przede wszystkim wydłuży czas eksploatacji Twojego systemu grzewczego, zredukuje możliwość wystąpienia awarii a także zmniejszy redukcję emisji dwutlenku węgla, dymu i innych zanieczyszczeń do atmosfery.
    Konserwuj układ grzewczy
    Utrzymuj w czystości kanały wentylacyjne i kanały klimatyzacji.W domach, pomieszczeniach ogrzewanych i chłodzonych kanałami powietrznymi sprawdzaj regularnie szczelność i czystość kanałów wentylacyjnych. Nieszczelne kanały zmniejszają ogólny przepływ powietrza (w przypadku ogrzewania powodują niedogrzewanie pomieszczeń a w układach chłodzenia jego niedostateczne chłodzenie) oraz powodują szybsze zanieczyszczanie i zawilgacanie się kanałów a także mogą być przyczyną rozwoju wielu bakterii.
    W razie możliwości stosuj termostat pokojowy lub automatykę sterującą temperaturą w pomieszczeniach. Zmniejszaj nastawy temperatury na noc oraz w czasie Twojej nieobecności. W ten sposób możesz zaoszczędzić od 2% kosztów całej zużytej energii w zależności od różnicy zadanych temperatur i czasu trwania obniżenia "nocnego". W przypadku właściwego użytkowania nie zużyjesz więcej energii, aby nagrzać dom do zadanej temperatury po Twoim powrocie, ale dużo stracisz, jeżeli zostawisz cały czas włączone ogrzewanie w pracy utrzymywania komfortu. Np.zmniejszając temperaturę z zadanych 21oC na 18oC oszczędzisz 10% na kosztach ogrzewania (100zł oszczędności na każde wydane 1.000zł !).
    Sprawdzaj zużycie energii.
    Dobierz prawidłowo źródło ciepła (np. kocioł). Jeżeli prawidłowo został dobrany kocioł a automatyka jest prawidłowo nastawiona możesz być pewien że zużycie energii w Twoim Domu jest optymalne.

Nowoczesne kotły gazowe dostarczają ciepło w twoim domu przez cały rok. Zakup i wybór odpowiedniego typu kotła zazwyczaj wiąże się z jego eksploatacją przez następne 15 do 20 lat. Jeżeli jesteś już użytkownikiem kotła gazowego lub zamierzasz zlecić jego instalację poniżej przedstawiamy kilka pomocnych rad które pozwolą wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.
Oferowane kotły gazowe w nowoczesnych instalacjach to kotły

dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjne podgrzewają ciepłą wodę na żądanie w momencie jej poboru. Idealny wybór dla mieszkań i małych domów. Takie rozwiązanie jest nie tylko ekonomiczne, ale także energia nie jest tracona jak w ma to miejsce w zbiornikach na wodę. Do wad tego systemu należy zaliczyć mały przepływ podgrzanej wody - typowo 11l/min, przy optymalnych warunkach, a zatem takie rozwiązanie nie jest dobrym wyborem dla domów z wieloma łazienkami oraz wszędzie tam gdzie odległości od kotła do punktów poboru wody są znaczne.
Obsługa kotła gazowego. Zadbaj o stan kotła i instalacji

Pamiętaj uszkodzenia instalacji i kotła gazowego mogą być skomplikowane, pamiętaj aby nie naprawiać urządzeń samodzielnie, zawsze wzywaj wykwalifikowany personel techniczny - Twojego serwisanta, a w przypadku niebezpieczeństwa wycieku gazu pogotowie gazowe tel. 992.

Pomimo okresowych przeglądów kotła gazowego wykonywanych przez wykwalifikowany personel jest kilka czynności, o których użytkownik powinien pamiętać tak aby Twój kocioł gazowy działał prawidłowo przez cały okres eksploatacji.
Regularnie zlecaj przegląd kotła

Jest to niezwykle ważne aby kocioł raz w roku miał przegląd serwisowy - nawet wtedy kiedy wydaje się, że pracuje prawidłowo. Wykonany przegląd i czyszczenie jego elementów utrzyma urządzenie w najlepszym stanie przez długie lata. Jeżeli napotkasz problemy w czasie pracy kotła gazowego lub obawiasz się wycieku gazu zadzwoń po serwisanta Twojej instalacji.
Tlenek węgla

W kotłach gazowych starszego typu z tzw. otwartą komorą spalania w przypadku uszkodzenia zatkania komina bądź zanieczyszczenia wymiennika spalania może dojść do wydzielania się tlenku węgla.
Czym jest tlenek węgla?

Tlenek węgla jest bezwonnym, bezbarwnym i niedrażniącym gazem o silnych właściwościach toksycznych. W przypadku długotrwałego przebywania w jego obecności dochodzi do niedotlenienia tkanek. Pierwszymi objawami są silne bóle głowy i wymioty, a w skrajnych przypadkach zapadanie w śpiączkę lub zgon.
Zakup detektora tlenku węgla

Jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania zatruciem się tlenkiem węgla jest zakup czujnika tlenku węgla. Z uwagi na to iż tlenek węgla jest cięższy od powietrza w tych samych warunkach czujnik należy zamontować pod kotłem w odległości około 1 metra. Zdecydowanie zaleca się jego montaż w tym samym pomieszczeniu co kocioł gazowy. Pamiętaj o jego regularnej kontroli i testowaniu działania.
Problemy kotłów gazowych.

Wszystkie nowoczesne urządzenia grzewcze posiadają cały szereg mechanizmów odpowiedzialnych za dostarczanie ciepła i ciepłej wody. Nieprawidłowości w jego pracy mogą wpłynąć na zwiększenie rachunków za gaz bądź spowodować że w Twoim domu będzie niekomfortowa temperatura.

Proste kontrola termostatu pokojowego, głowicy grzejnikowej i nastawy regulatora kotła tzn. jego optymalnej temperatury pozwoli utrzymywać instalację w optymalnym stanie.
Sprawdzanie termostatu i zaworu grzejnikowego

Z biegiem lat głowice mogą tracić swoje właściwości i dokładność nastaw. Jeżeli ponowna nastawa nie spowoduje właściwego działania termostatu niezbędna będzie jego konserwacja lub wymiana.

W razie możliwości korzystaj z programatorów czasowych. Mechaniczne lub elektroniczne programatory czasowe pozwalają na przygotowanie ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń wg zaprogramowanego harmonogramu czasowego. Sprawdzenie ustawień zegara i działania przekaźnika regulatora wyeliminuje rozczarowanie jego nieprawidłową pracą.
Sprawdzaj drożność komina

Wzywaj kominiarza na coroczne przeglądy instalacji wentylacyjnej i kominowej.
Odpływ kondensatu

Zatkana rura odpływu kondensatu to duże problemy Mróz zamrozi zgromadzoną wodę uniemożliwiając jej odpłynięcie z komorzy kotła i spowoduje, że w czasie największych mrozów kocioł przestanie działać i wyłączy się awaryjnie.
Okresowo uruchamiaj ogrzewanie

Nowoczesne urządzenia grzewcze mają możliwość samodzielnego sprawdzania nawet w lecie, pomp obiegowych i działania palnika nawet jeżeli są wyłączone. W przypadku braku takich funkcji włączaj je samodzielnie przynajmniej raz w miesiącu.
Przeglądy okresowe

W czasie spalania gazu i powietrza w kotle gazowym odkładają się nieczystości. Niewłaściwe spalanie paliwa powoduje powstawanie dużych ilości tlenku węgla, którego nie wyczujemy i nie zobaczymy. Dlatego niezmierne ważne są wykonywane przeglądy i czyszczenia kotła gazowego. Po wykonanym przeglądzie Twój kocioł będzie pracował z najwyższą sprawnością co ma wpływ na jego eksploatację i koszty jego użytkowania.
Pierwsze symptomy niewłaściwej pracy kotła gazowego

    Głośna praca kotła, wentylatora palnika
    Nieregularny żółty płomień palnika
    Wydostający się dym lub płomień z komory spalania
    Przegrzewanie się komory spalania
    Brak ciepłej wody lub zmniejszenie jej wypływu
    Wycieki wody z kotła
    Zmiany ciśnienia wody w kotle

Firma Alwakom Łódź oferuje gwarancyjny i pogwarancyjny serwis kotłów olejowych oraz przeglądy okresowe systemów grzewczych. Przeglądy okresowe kotła olejowego pozwoli mu na wieloletnią pracę z możliwie najwyższą efektywnością, zaoszczędzi pieniędzy na paliwo i uchroni przed niespodziewanymi awariami. W czasie przeglądu zostaną sprawdzone jego elementy i właściwe działanie jak i właściwości spalin tak aby zawartość tlenku węgla w spalinach była jak najmniejsza.

Pierwsze znaki, że kocioł wymaga przeglądu:

    Przegrzewanie się komory spalania - wysoka temperatura.
    Czarny lub biały dym z komina.
    Trudności z zapłonem.
    Intensywny żółty płomień.
    Woda w kotle lub wilgoć.
    Wydostający się dym z komory spalania.

Czynności serwisowe w czasie przeglądu kotła olejowego

    Czyszczenie komory spalania.
    Czyszczenie czopucha kominowego.
    Czyszczenie palnika i wentylatora nadmuchowego.
    Wymiana dyszy paliwa.
    Wymiana wkładu filtra paliwa.
    Czyszczenie i sprawdzenie pompy paliwa.
    Sprawdzenie elektrody zapłonowej.
    Sprawdzenie czujnika płomienia.
    Sprawdzenie połączeń i działania elementów.
    Regulacja palnika i analiza spalin.

Wybrane marki i urządzenia które serwisujemy:

Kotły olejowe marki:
    Brötje


Copyright ©2023 Alwakom.net, Wszelkie Prawa Zastrzeżone