POMPY CIEPŁA SOLARY ZBIORNIKI KOTŁY GAZOWE SERWIS PORADY KONTAKT

Alwakom - Ciepło dla Domu

Serwis kotłów gazowych Łódź


Strona głównaSerwisSerwis kotłów gazowych

Nowoczesne kotły gazowe dostarczają ciepło w twoim domu przez cały rok. Zakup i wybór odpowiedniego typu kotła zazwyczaj wiąże się z jego eksploatacją przez następne 15 do 20 lat. Jeżeli jesteś już użytkownikiem kotła gazowego lub zamierzasz zlecić jego instalację poniżej przedstawiamy kilka pomocnych rad które pozwolą wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.

Oferowane kotły gazowe w nowoczesnych instalacjach to kotły

dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania lub kondensacyjne podgrzewają ciepłą wodę na żądanie w momencie jej poboru. Idealny wybór dla mieszkań i małych domów. Takie rozwiązanie jest nie tylko ekonomiczne, ale także energia nie jest tracona jak w ma to miejsce w zbiornikach na wodę. Do wad tego systemu należy zaliczyć mały przepływ podgrzanej wody - typowo 11l/min, przy optymalnych warunkach, a zatem takie rozwiązanie nie jest dobrym wyborem dla domów z wieloma łazienkami oraz wszędzie tam gdzie odległości od kotła do punktów poboru wody są znaczne.

Obsługa kotła gazowego. Zadbaj o stan kotła i instalacji

Pamiętaj uszkodzenia instalacji i kotła gazowego mogą być skomplikowane, pamiętaj aby nie naprawiać urządzeń samodzielnie, zawsze wzywaj wykwalifikowany personel techniczny - Twojego serwisanta, a w przypadku niebezpieczeństwa wycieku gazu pogotowie gazowe tel. 992.

Pomimo okresowych przeglądów kotła gazowego wykonywanych przez wykwalifikowany personel jest kilka czynności, o których użytkownik powinien pamiętać tak aby Twój kocioł gazowy działał prawidłowo przez cały okres eksploatacji.

Regularnie zlecaj przegląd kotła

Jest to niezwykle ważne aby kocioł raz w roku miał przegląd serwisowy - nawet wtedy kiedy wydaje się, że pracuje prawidłowo. Wykonany przegląd i czyszczenie jego elementów utrzyma urządzenie w najlepszym stanie przez długie lata. Jeżeli napotkasz problemy w czasie pracy kotła gazowego lub obawiasz się wycieku gazu zadzwoń po serwisanta Twojej instalacji.

Tlenek węgla

W kotłach gazowych starszego typu z tzw. otwartą komorą spalania w przypadku uszkodzenia zatkania komina bądź zanieczyszczenia wymiennika spalania może dojść do wydzielania się tlenku węgla.

Czym jest tlenek węgla?

Tlenek węgla jest bezwonnym, bezbarwnym i niedrażniącym gazem o silnych właściwościach toksycznych. W przypadku długotrwałego przebywania w jego obecności dochodzi do niedotlenienia tkanek. Pierwszymi objawami są silne bóle głowy i wymioty, a w skrajnych przypadkach zapadanie w śpiączkę lub zgon.

Zakup detektora tlenku węgla

Jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania zatruciem się tlenkiem węgla jest zakup czujnika tlenku węgla. Z uwagi na to iż tlenek węgla jest cięższy od powietrza w tych samych warunkach czujnik należy zamontować pod kotłem w odległości około 1 metra. Zdecydowanie zaleca się jego montaż w tym samym pomieszczeniu co kocioł gazowy. Pamiętaj o jego regularnej kontroli i testowaniu działania.

Problemy kotłów gazowych.

Wszystkie nowoczesne urządzenia grzewcze posiadają cały szereg mechanizmów odpowiedzialnych za dostarczanie ciepła i ciepłej wody. Nieprawidłowości w jego pracy mogą wpłynąć na zwiększenie rachunków za gaz bądź spowodować że w Twoim domu będzie niekomfortowa temperatura.

Proste kontrola termostatu pokojowego, głowicy grzejnikowej i nastawy regulatora kotła tzn. jego optymalnej temperatury pozwoli utrzymywać instalację w optymalnym stanie.

Sprawdzanie termostatu i zaworu grzejnikowego

Z biegiem lat głowice mogą tracić swoje właściwości i dokładność nastaw. Jeżeli ponowna nastawa nie spowoduje właściwego działania termostatu niezbędna będzie jego konserwacja lub wymiana.

W razie możliwości korzystaj z programatorów czasowych. Mechaniczne lub elektroniczne programatory czasowe pozwalają na przygotowanie ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń wg zaprogramowanego harmonogramu czasowego. Sprawdzenie ustawień zegara i działania przekaźnika regulatora wyeliminuje rozczarowanie jego nieprawidłową pracą.

Sprawdzaj drożność komina

Wzywaj kominiarza na coroczne przeglądy instalacji wentylacyjnej i kominowej.

Odpływ kondensatu

Zatkana rura odpływu kondensatu to duże problemy Mróz zamrozi zgromadzoną wodę uniemożliwiając jej odpłynięcie z komorzy kotła i spowoduje, że w czasie największych mrozów kocioł przestanie działać i wyłączy się awaryjnie.

Okresowo uruchamiaj ogrzewanie

Nowoczesne urządzenia grzewcze mają możliwość samodzielnego sprawdzania nawet w lecie, pomp obiegowych i działania palnika nawet jeżeli są wyłączone. W przypadku braku takich funkcji włączaj je samodzielnie przynajmniej raz w miesiącu.

Przeglądy okresowe

W czasie spalania gazu i powietrza w kotle gazowym odkładają się nieczystości. Niewłaściwe spalanie paliwa powoduje powstawanie dużych ilości tlenku węgla, którego nie wyczujemy i nie zobaczymy. Dlatego niezmierne ważne są wykonywane przeglądy i czyszczenia kotła gazowego. Po wykonanym przeglądzie Twój kocioł będzie pracował z najwyższą sprawnością co ma wpływ na jego eksploatację i koszty jego użytkowania.

Pierwsze symptomy niewłaściwej pracy kotła gazowego

  • Głośna praca kotła, wentylatora palnika
  • Nieregularny żółty płomień palnika
  • Wydostający się dym lub płomień z komory spalania
  • Przegrzewanie się komory spalania
  • Brak ciepłej wody lub zmniejszenie jej wypływu
  • Wycieki wody z kotła
  • Zmiany ciśnienia wody w kotle
 

Pompy Ciepła

Zbiorniki

Kotły

Porady

Dane teleadresowe

93-172 Łódź
ul.Rzgowska 26/28
tel/fax: 42 640 30 30
tel. kom. +48 602 599 499
alwakom@alwakom.net
NIP: 733-127-45-51